Erasmus+Ka2 projekt TIDE

Od  9.do 15. junija je v Perugii, Italija, potekalo drugo mednarodno srečanje partnerjev Erasmus+Ka2 projekta  TIDE.

Partnerji so sodelovali v pripravi etap projekta kot so Priročnik o orodjih iz spleta 2.0, Priročnik o asinhronih učnih orodjih, o orodjih komunikacije in diseminacije, o procesih evalvacije ter o prihodnih srečanjih in izobraževanjih. Vsa orodja in viri bodo kmalu objavljeni na spletni strani, ki jo pripravlja partnerska organizacija iz Litve.

V projektu sodelujejo  NVO Restoration Justice For All iz Velike Britanije, koordinator projekta, NVO TUCEP, Italija, NVO Kutlubey , Turčija, NVO Claret, Portugalska, NVO Vilnius Vocational Training Centre of Technologies, Litva ter  naše društvo.

Bodi Svetloba TIDE slika 2