Erasmus+Ka1 mobilnost z inuitsko šolo iz Nuuka iz Grenlandije

V okviru Erasmus+Ka1 mobilnosti in v sodelovanju z Osnovno šolo Vič v Ljubljani od 4. do 9. aprila v Ljubljani gostimo učitelje in učence inuitske osnovne šole Nuussuup Atuarfia iz Nuuka, Kalaallit Nunaat/Grenlandija, avtonomno ozemlje Danske.

Dejavnosti so sestavljene iz različnih tem, povezanih s cilji trajnostnega razvoja, kot so avtohtona inuitska kultura,medkulturno učenje, športne dejavnosti kot tudi podnebne spremembe, o katerih smo razpravljamo na obisku platorme slovenskih nevladnih razvojnih organizacij SLOGA, itd.

Staroselska ljudstva so ključ za repšitev podnebnih in okoljskih problemov, zato nameravamo v prihodnje projekte Erasmus Ka2 vključiti nekaj organizacij, ki jih vodijo staroselci.

 

INUITI a   INUITI b

INUITI d   INUITI e