Erasmus+Ka2 projekt Creativity For Social Inclusion

Od 7.do 8.maja je v Vilni, Litva, potekalo prvo mednarodno srečanje partnerjev Erasmus+Ka2 projekta Creativity For Social Inclusion

Projekt promovira vključitev invalidov v družbo preko umetnosti.

V projektu sodelujejo NGO Srdcova Sedma, Češka, koordinator projekta, NVO IVAIGO, Litva, Asociatia Window Romania, Romunija, NVO iz Turčije in naše društvo.

erasmus Creativity for social inclusion slika 2