Erasmus+Ka2 projekt DIGIFOR

Od  21 in 22. marca je v Ljubljani potekalo prvo mednarodno srečanje partnerjev Erasmus+Ka2 projekta DIGIFOR.

V njem zbiramo dobre prakse uporabe digitalnih orodij v času pandemije, še posebej za poklicne šole. Med drugim smo si kot primere dobrih slovenskih praks ogledali srednjo šolo BIC v Ljubljani z eko hišo, Zavod za gozdove Slovenije s predstavitvijo njihovih digitalnih programov ter konferenco platforme Sloga z naslovom Addressing Inequalities.

V projektu sodelujejo španska organizacija Fundacion Avantia iz Malage,  koordinator projekta,  srednja gozdarska šola iz Tetevena v Bolgariji, srednja šola iz Istanbula, Turčija, ter naše društvo.

Kot pridruženega partnerja bomo vključili srednjo šolo BIC, kateri se zahvaljujemo za pomoč pri pripravi srečanja.

Erasmus+Ka2 - DIGIFOR