Erasmus+Ka2 projekt Leaving No One Behind

Od 3.junija do 7.julija je v Ljubljani potekalo mednarodno srečanjer in usposabljanje partnerjev Erasmus+Ka2 projekta Leaving No One Behind.

Partnerji so pregledali napredek projekta,ki se ukvarja z vključitvijo marginaliziranih skupin v tematiko Trajnostnih razvojnih ciljev OZN, objavili vire za poučevanje v obliki učnih ur za dijake, ki so jih izvajali v času projekta, ter se dogovorili za izvedbo multiplikativnih dogodkobv pred koncem projekta.

V projektu sodelujejo NVO Global Education Derby iz Velike Britanije, koordinator projekta, srednja šola DR. Jaufmann iz Bobingena, Nemčija, ter naše društvo. Kot pridrižena partnerja v projektu sodelujeta tudi šola St. Martin iz Derbyja, Velika Britanija, ter Gimnazija Jožeta Plečnika iz Ljubljane.

Erasmus - Leaving no one behind 5   Erasmus - Leaving no one behind 1