Erasmus+Ka2 projekt GreenAct

GreenACT sestanek22. februarja smo imeli ponovno srečanje mladinskega Erasmus+Ka2 projekta GreenAct preko Zooma po prvem mednarodnem projektnem srečanju v živo v Romuniji v začetku februarja.

Cilji projekta GreenAct so preko  nove metodologije izobraževanja  opolnomočiti mlade in jim pomagati razviti ekološki pogled na družbo, da se bodo aktivno vključili v zaščito in varstvo okolja ter trajnostni razvoj.. Projekt med drugim predvideva poletne šole za mlade ter ustanovitev mednarodnega ekološkega gibanja GreenAct, ki bo aktivno deloval na področju trajnostnih mest, alternativnih goriv, ohranjanja biodiverzitete itd.

V projektu sodelujejo sledeče nevladne organizacije:  DGT iz Romunije kot koordinator projekta, Tavo Europa iz Litve, Walk Togetrher iz Bolgarije, Emphasys Centre iz Cipra, Brigada Do Mar iz Portugalske ter naše društvo.

Več o projektu: https://greenactproject.eu in https://www.facebook.com/projectgreenact

GreenACT Robin Dewa Screenshot