Zaključek Erasmus+Ka2 projekta MUSE

Erasmus MUSE Skopje 3Od 16 do 20. februarja je potekalo zaključno srečanje Erasmus+Ka2 projekta MUSE v Severni Makedoniji, kjer smo sodelovale tako šole ( osnovna šola bratov Ramiza in Hamida iz Severne Makedonije, direktorat za izobraževanje iz okrožja Kecioren-Ankara iz Turčije, inštitut Pestalozzi iz Italije ter osnovna šola Livada iz Ljubljane) kot tudi nevladne organizacije ( Romska Rock šola iz  Severne Makedonije, Aval Asperger iz Španije ter naše društvo).

Glavni cilj projekta je bila uporaba glasbe kot motivacijskega dejavnika za boj proti negativnemu pojavu zgodnjega opuščanja šolanja in zagotavljanje dodatnega glasbenega izobraževanja za učenke in učence iz ranljivih družbenih skupin. Z uporabo glasbe pri drugih šolskih predmetih smo dosegli večjo motivacijo ter izboljšanje ocen pri učenkah in učencih. V aktivnosti v Sloveniji smo vključili tudi nekatere učiteljice in učitelje ter učence Osnovne šole Livada v Ljubljani, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.

V okviru projekta smo naredili tudi raziskavo ter izdali smernice za učitelje, ki so na voljo tudi v slovenščini ( https://www.yourmuseproject.com/intellectual-outputs )

Dva videa projekta MUSE sta na voljo na:

https://www.youtube.com/watch?v=lsJM7uUNXbY

https://www.facebook.com/watch/?v=469849141287351&ref=sharing

Erasmus MUSE Skopje 2